Anna Ramos

Sóc Auxiliar d'Educació Especial i estudiant de Grau en Educació Primària a laFacultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL de Barcelona.

Treballo a l'escola d'educació infantil i primària Folch i Torres de Badalona. La meva tasca consisteix en vetllar, dins i fora de l'aula, a aquells nens que presenten nee.

Soy Auxiliar de Educación Especial y estudiante de Grado en Educación Primaria en la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna-URL de Barcelona.
Trabajo en la escuela de educación infantil y primaria Folch i Torres de Badalona. Mi tarea consiste en velar, dentro y fuera del aula, a aquellos niños que presentan NEE.

I am Assistant Special Education and Student Teacher Education at the Faculty of Psychology, Educational Science and Sport Blanquerna-URL from Barcelona.

School Jobs in kindergartens and elementary schools Folch i Torres from Badalona. My task is to ensure, within and outside the classroom, children who have special education needs.