Make a name for yourself, like Anna.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Anna Rochowska

Teacher and Project Manager in Warszawa, Polska

Anna Rochowska

Teacher and Project Manager in Warszawa, Polska

Visit my website

pedagożka teatru,kierowniczka Działu Edukacji TR WARSZAWA – w którym pracuje od 1996 roku, członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, kursu dla Pedagogów Teatru TiSZ/Anex organizowanego przez Instytut Teatralny w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów dla Menażerów Kultury na Wydziale Zarządzania UW. W Stowarzyszeniu Pedagogów Teatru prowadzi warsztaty, inicjuje działania partnerskie między SPT a TR Warszawa, współtworzy działania w projektach. Prowadzi i inicjuje szereg przedsięwzięć z zakresu pedagogiki teatru – dla różnych grup odbiorców: dla dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów, jak również dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi dbając o ich pełny dostęp do kultury.

�����q�Ɏ�