Anna-Stina Takala

Consultant, Project Manager, and librarian in Stockholm, Sverige

Visit my website

Så länge jag lär mig har jag roligt.

Jag arbetar som verksamhetsutvecklare vid Bibliotek Botkyrka.

Jag är också ordförande för den ideella föreningen MeR Barnkultur, som syftar till att synliggöra och öka representationen av minoritetsbarn i barnkulturen.

Min drivkraft är mitt engagemang för allas jämlikhet.

Jag har jobbat ungefär femton år i biblioteksbranschen, med flera olika uppdrag och på olika sorters bibliotek.

2013 tilldelades jag Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Det känner jag mig stolt och hedrad över.

Åren 2009-2015 satt jag i förbundsstyrelsen för DIK - akademikerfacket för kultur och kommunikation. 2012-2015 som vice ordförande.

Jag har 2012-2013 också varit medlem av styrelsen för Svenska hjärntumörföreningen.

  • Work
    • Bibliotek Botkyrka
  • Education
    • Fil mag biblioteks- och informationsvetenskap. Historia, sociologi.