A T

Jag jobbar på Tjällden AB som har som affärsmodell att sälja kompletta husgrunder till företag och privatpersoner. Vi säljer allt till husgrunder: kantelement, grundelement, cellplast, markisolering, armering och mycket mycket mer.

Oavsett var i processen du kommer in. Om det berör schaktning, läggande av dränerande material, utplacering av grundelement eller eventuella kapningar mm så kan Tjällden AB hjälpa till.
Isolerande material (t.ex. cellplast) är också ett viktigt steg som bör tänkas igenom. Vart i Sverige bor du spelar stor roll för hur mycket isolering du ska ha. Därtill om du ska lägga golvvärme, lägga ut armeringsjärn och armeringsnät, stabilisera husgrunden innan man gjuter betongen genom sk återfyllnad, gjuta betongplattan