Anne-Britt Kristiansen

Anne-Britt Kristiansen sitt utgangspunkt for maleriet er ofte fotografier av barn/voksne i ulike situasjoner som hun har fotografert. Hun ser på seg selv som en fargekunstner som bruker farger for å forsterke utrykket sitt.

Felles for maleriene er at figurene viser forskjellige sinnstilstander som bla. glede, tankefullhet eller sårbarhet mm. Kroppsholdningene viser på forskjellige måter ulike historier som ofte forblir usagt. Maleriene bygges opp av flere lag med akryl maling. Lag som skjuler andre lag. Ting blir malt over, noe fjernet eller korrigert.

Anne-Britt Kristiansen bruker også andre materialer som foto, sparkel, kull, silkepapir, og stoffer for å oppnå spesielle teksturer i maleriet. Hun ønsker å la deler av maleriet leve sitt eget liv samtidig som hun vil gi informasjon om en historie eller hendelse gjennom figurens kroppsspråk og de fragmenterte historiene som ligger der lagvis.