Liu YanJun

China, Guangzhou

Liu YanJun

China, Guangzhou

My English is not very good,

Hope you forgive me

I come from guangzhou, China, study in guangzhou university of Chinese medicine

Nice to meet you!

  • Work
    • guangzhou university of chinese medicine
  • Education
    • teacher lecturer