Anni Svensson

Communication in Stockholm, Sverige

Anni Svensson

Communication in Stockholm, Sverige

Visit my website

Intresse & passion för kommunikation har funnits sedan jag var liten. Läste och läser alltid böcker, skrev alltid och skriver fortfarande varje dag.

Intresset blev via en lång, spännande & lärorik resa i säkerhetsbranschen ett arbete som Informationschef & en plats i företagsledningen i världens största säkerhetsföretag, G4S. Våren 2013 bytte jag bransch för att vidga mina vyer och är nu kommunikatör på Telge Energi. Det bästa jag vet är att skriva & jobba med kommunikation. Transparent & ärlig kommunikation i både med- & motgång bygger trovärdighet, engagemang & ger resultat. Min övertygelse är att kommunikation alltid bör utgå ifrån en varumärkesplattform med tydliga värderingar. Bra grund för komm.strategi & rätt aktiviteter. Lång erfarenhet av både strategiskt & operativt arbete; intern-/ extern-/ kris-/ och förändringskommunikation, intranät, personaltidn, nyhetsbrev, press/media, PR, webb, sociala medier och employer branding.

Jag är resultat-/målinriktad & engagerad i det jag gör. Jag försöker varje dag göra världen - eller i alla fall något - lite bättre. Glad optimist och inspiratör, envis, engagerad, driver alltid projekt i mål. Stort intresse för miljö, hållbarhets-/samhällsfrågor & socialt ansvarstagande.

Bilden t v - föredrag "Kommunikationens kraft" för 90 chefer, G4S Ledarforum 2011. Poängsattes av deltagarna till 5,6 på 6 gradig skala. Därefter följde komm.paket med bl a "G4S Flight plan" & "Du är nyckeln till vår framgång" för att involvera alla medarbetare i mål & strategier. Med hjälp av bl a kommunikation vände vi negativt resultat till resultat över förväntan. Final i Gyllene hjulet - Bästa interna event. Jag ser behov, får kommunikation att fungera, nå fram & ge resultat.

Ps. Nyligen blev jag citerad i Danmarks Kommunikationsforum kring intern kommunikation.

Intressen: familj & vänner, träna, cykla, skriver krönikor (bl a i Allas), noveller, böcker (debut höst 2016 i antologi). Bloggar på: https://annisvensson.com/

  • Work
    • Informations- och Kommunikationschef
  • Education
    • Berghs School of Communication - Communication Management