Jägerskog

Doktorand, Lektor, and Didaktisk utvecklingsledare in Stockholm, Sverige

Brinner för skolutveckling och ämnesdidaktiska frågor. Inspirerar, coachar och talar. Anställd av Stockholms universitet och Fryshusets gymnasium. Handleder, driver och koordinerar forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med lärare via Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS).

Arbetar med avhandlingen "Pictures and a thousand thoughts - Learning with and through visual representations in the social sciences", Institutionen för de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Tel. 076-8181 778