Ann-Sofie Jägerskog

Brinner för skolutveckling och ämnesdidaktiska frågor. Handleder och koordinerar forsknings- och utvecklingsprojekt inom skolan. Inspirerar, coachar och talar. Anställd av Fryshuset och Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad.

Lägger under 2015 fram avhandlingen "Pictures and a thousand words - Learning psychology through visual illustrations and testing", Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Tel. 076-8181 778