Ann Ulvenberg

Ann Ulvenberg

Den røde tråd i min karriere er formidling, undervisning, coaching, motivering og behandling. Min empati, nærvær og mit rummelige menneskesyn har skabt tillidsfulde og udviklingsfremmende relationer til gavn for den enkelte og fællesskabet.

Mine kommunikations- og formidlingsevner har bidraget til øget trivsel og motivation hos medarbejdere og elever, unge som voksne. Mit engagement og drive har været respekteret hos kollegaer og ledelse. Jeg værdsætter min egen og fælles refleksion til personlig udvikling og læring og bestræber mig på hele tiden at have det enkelte menneske og fællesskabet i centrum.