Nguyễn Phạm Thành An

Thành phố Hồ Chí Minh

Tên thật: Nguyễn Phạm Thành An

Nickname: wishes | anrikaz | an thanh

Ngày sinh: 25/07/1994

Quê quán: Madagui.net - Dahuoai.com - Lâm Đồng

Hiện tại: Tân Phú, TpHCM

Công việc: Search Engine Optimization (SEO).

Tình trạng gia đình: Độc thân.

Kỹ năng làm việc:

- Thiết kế website với wordpress.

- Đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành. Có kiến thức SEO trên Google.com.vn

- Support nhiệt tình bạn bè và đồng nghiệp trong công việc.

  • Work
    • Áo Việt