Antena Sistem

Antena Sistem je osnovana 2009. godine u Beogradu. Mi smo mlada firma, ali sa velikim iskustvom u proizvodnji i izvođenju metalnih konstrukcija. Naše oblasti su: - stubovi za nošenje telekomunikacione opreme (samostojeći ili sa zategama) - hale, nadstrešnice, sajamskih štandova; - stepeništa (klasična, spiralna); - ograde i kapije; - galerije i slična enterijerska rešenja; - održavanje svih čeličnih kostrukcija. Takođe, sa uspehom se bavimo dopunom i razradom projektne dokumentacije za pomenute vrste objekata.