Antonio Carrasco

Formador in Barcelona, Espanya

Visit my website

Enginyer Tècnic de Telecomunicacions (1981). Durant deu anys vaig centrar l'activitat en l'àrea de manteniment de xarxes i sistemes informàtics, formant a clients i distribuïdors en l'ús de noves tecnologies.

El pas per la gestió empresarial en el transcurs de quinze anys m'ha aportat experiència en l'aplicació professional de les TIC.

Actualment sóc docent d'ofimàtica (MF0233, MF0974) i Internet i estic certificat en la Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació (2012).