Antoni Ripoll

Tarragona, Spain

Sociòleg, màster en Comunicació Estratègica i màster Tècniques d’Investigació Social. Formació continuada en branding corporatiu, social media managing, media monitoring, gamificació i user experience.

He treballat a la Generalitat de Catalunya (Departament de Governació), a la Universitat Rovira i Virgili (Gabinet de Comunicació), Pressclipping.com i actualment presto el meu servei a Messagenes com a cap de comunicació.

Especialitats:

- Planificació, execució i avaluació de projectes de branding institucional.

- Media monitoring (press clipping i noves tendències de seguiment i anàlisi de mitjans online, offline i social media).

- Investigació qualitativa (focus groups, entrevistes en profunditat, ATLAS.ti).

- Investigació quantitativa (enquestes offline/online, SPSS/PASW, Stata).

- Social media marketing management (especialització en monitoreig i avaluació de plans de marketing 2.0).

Intessos actuals en formació:

- Gamificació

- User experience

"Do what you love. Know your own bone; gnaw at it, bury it, unearth it, and gnaw it still."

Henry David Thoreau

 • Work
  • Sociology
 • Education
  • Sociology
  • Communication and Media
  • Social Research
  • Corporate Branding
  • Social Media Marketing