Αντώνης Χατζής

Θεσσαλονίκη

Web Developer & Designer

Java | VB.NET | SQL

CMS - Joomla! | Wordpress | Drupal

HTML | PHP | CSS

Design - Photoshop | Illustrator

  • Education
    • ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Πληροφορικής