Aleksandra Antsyunas

Kyiv, Ukraine

Aleksandra Antsyunas

Kyiv, Ukraine

  • Work
    • Erste Bank Ukraine
  • Education
    • Kyiv National Economic University
    • КНЕУ им.Вадима Гетьмана
    • Kiev National Economic University