Anuchit Chalee

Chantaburi

ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคน ผมชื่อลี นักธุรกิจอิสระ เป็นเจ้าของเว็บไซต์แห่งนี้ ผมจัดทำบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันความรู้ทางด้านการตลาดเครือข่ายออนไลน์ เคล็ดลับการทำเงิน ข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้หลักสูตรการทำเงินให้กับธุรกิจของคุณ คุณสามารถเรียนรู้ได้จากบล็อกของผมได้เลยครับ

  • Work
    • Freelancer
  • Education
    • Asian Institute of Technology
    • Kasetsart University