ANURUT SINPRASERT

Bangkok

Just a little boy ♥ คลั่งไคล้(กี)ต้าร์จนจะเป็นบ้าอยู่ทุกวัน ทวิตนี้ค่อนข้าง(ไม่)มีสาระ โตแล้วแต่สมองยังเด็ก :) ปากหมาเหมาะกับกูที่สุด! ✌ FIGHTING for #TU77