Amit Thakur

Kathmandu, Nepal

  • Work
    • NT Wimax
  • Education
    • shree madhayamik vidyalaya
    • Dhanusha science campus