อัญญรัตน์ เตียนจันทึก

Amphoe Thung Song, Nakhon Si Thammarat, Thailand

 • Work
  • โรงเรียนวัดวังหีบ
 • Education
  • สตรีทุ่งสง
  • ราชภัฎนครศร๊ธรรมราช
  • Satree Thungsong School
  • สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช