Can Uzun

Web Developer, Software Engineer, and Designer in Eskişehir, Türkiye

Visit my website

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

  • #anymaa
  • #canuzun
  • #webdevelopment
  • #programming
  • #design
  • Education
    • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi