le minh

Student in Ho Chi Minh City, Vietnam

Visit my website

xưởng may túi rút nhiều chất liệu với các chất liệu vải khác nhau. Theo nhiều chi tiết của mẫu và in theo yêu cầu. Thiết kế đường may nghiên cứu chi tiết sản phẩm