Ahmet Orhan

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi,Sosyal Medya Takipçisi. Gazi University Mechanical Engineering 4. Grader, Social Media Follower