Anja Sara Pedersen

Kandidat i biblioteks - og informationsvidenskab, Danmarks Biblioteksskole, Ålborg 2009. Bachelor i dansk/nordisk sprog og litteratur som hovedfag og litteraturvidenskab som sidefag, Syddansk Universitet, Odense 2007.