Apidech Poolsanga

Phuket

ผู้เสพย์ข่าวสาร, การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ,รักอิสระ,รักสุขภาพ,รักธรรมชาติ,รักเสียงเพลง

  • Work
    • บริษัท อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี จำกัด
  • Education
    • โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
    • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์