Απόψεις νέων για το Ναύπλιο

Είμαστε μια παρέα 4 φίλων που σκέφτηκαν να κάνουν τις σκέψεις για την πόλη που αγαπάνε, πράξη. Η αγάπη για την πόλη μας καθώς και τα αισιόδοξα μηνύματα που λαμβάνουμε,μας δίνουν δύναμη και ενέργεια για να συνεχίζουμε. Δίνουμε βήμα σε κάθε νέο,σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να προσφέρει για την πόλη που αγαπάει. Τέλος, ο στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής της πόλης μας μέσω προτάσεων που θα καταθέτουμε.