Απόψεις νέων για το Νάυπλιο

> Επαναλειτουργία ρολογιού πόλεως Ναυπλίου

> Προτείναμε τον ηλεκτροφωτισμό τον δρόμο της Αρβανιτιάς,που όμως λόγω αυξημένου κόστους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

> Την Δευτέρα 20.7.2015 περάσαν ομόφωνα άλλες τρεις προτάσεις μας.Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων,τοποθέτηση φωτιζόμενου σχεδίου πόλης σε κεντρικά σημεία της πόλης και την επιβράβευση του καλύτερου μπαλκονιού.