Aleix Prats

Vaig estudiar enginyeria tècnica de Telecomunicacions a la UPC. Sempre havia pensat que la meva vida ideal era amb una casa, una feina i una parella, aquell model estàndard que la nostra societat ens imposa i del qual un, no pot plantejar-se la possibilitat de sortir-ne si no té un esperit crític.

Gràcies a l'educació en el lleure, vaig veure que per a mi treballar havia de ser quelcom més que fer unes hores amb unes tasques i funcions assignades. Ha de ser quelcom que t'ompli, que et doni sentit de vida i que et faci somriure en el dia a dia.

A partir d'aquell moment, vaig treure'm el curs de director en el temps lliure i vaig començar a treballar com a educador social amb infants i joves en risc d'exclusió social, realitzant sempre formacions complementaries que em permetéssin seguir millorant com a professional. També he estat professor especialista en un PQPI d'auxiliar de manteniment informàtic a l'IES Escola del Treball.

La meva trajectoria associativa ha estat molt variada i m'ha ajudat molt a complementar la meva formació reglada. Termes com educació popular, assemblea, consens, projectes, assumpció de responsabilitats, generar espais de participacio entre d'altres, els he anat integrant en aquesta etapa de la meva vida, que es va transformant.

Actualment, després d'haver fet un viatge vivencial per amèrica llatina tinc intenció de seguir treballant en el camp social intentant aportar el meu granet de sorra en un món que viu un moment de canvi, i els moments de canvi s'han d'aprofitar per a millorar.

  • #tic
  • #clown
  • #educació
  • #art
  • #esperitcrític