Aprilia Jayanagara

Bandung

"Kebanggaan masa muda adalah: kekuatan dan kecantikan. Sedangkan kebanggaan masa tua adalah: MENGENDALIKAN LIDAH"

  • Education
    • Universitas Pendidikan Indonesia