Aquapol Prístroj

Small Business Owner in Prievidza, Slovakia

Read my articles

Technológia AQUAPOL Ide o jedinečný systém odvlhčenia stien akéhokoľvek stavebného objektu. Dokáže odstrániť vlhkosť z muriva bez narušenia stavebnej podstaty budovy, bez použitia chémie a napojenia na elektrický prúd. Inštalácia zariadenia AQUAPOL je jednoduchá, lebo ju neovplyvňujú poveternostné podmienky ani ročné obdobie. Dlžka vysúšania sa stanovuje podľa miery zavlhčenia a hrúbky muriva. Táto magnetokinetická metóda vysuší vlhké murivo za niekoľko mesiacov. Prístroj, ktorý sa nainštaluje do objektu, vzhľadom a spôsobom inštalácie pripomína luster. Upevňuje sa na strop a ostáva tam natrvalo lebo slúži ako náhrada horizontálnych izolácií.

  • Work
    • Aquapol