Anna Maria Radziszewska

Anna Maria Radziszewska

Motywowuję do zmiany i towarzyszę klientom w poznawaniu własnych możliwości, wytyczaniu celów i realizacji zamierzeń. Lubię Inspirować, budzić entuzjazm, dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

Projektuję szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb. Specjalizuję się w szkoleniu kompetencji miękkich (komunikacja, autoprezentacja, rozwój osobisty), sprzedaży, obsługi klienta, budowania zespołów, negocjacji i przywództwa.

Jako coach towarzyszę klientom w podróży ku realizacji celów, które sami sobie wyznaczają. Moją siłą w coachingu jest wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Wierzę, że klient jest mądry, kreatywny, gotowy i kompetentny aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Pociąga mnie to, co orientalne i nieznane. Inspiruje mnie kultura wschodnia, jej odmienna mentalność, sposób zapatrywania się na życie, pracę i sens istnienia. Chętnie eksperymentuję w kuchni, bliska jest mi makrobiotyka oraz zdrowy styl życia.

W mojej naturze leży podejmowanie nowych wyzwań a wytrwałość i upór pomagają mi w pokonywaniu trudności. Wierzę, że wszystko jest możliwe a ograniczenia są tylko w naszej głowie.

Ważne jest dla mnie zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym, poczucie wewnętrznej harmonii.

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Szczecińskim, na kierunku socjologia oraz liczne studia podyplomowe: Kierowanie i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Psychologię Zarządzania, Studium Treningu Psychologicznego, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów Biznesu Grupy SET.

Zapraszam do kontaktu