Make a name for yourself, like MAG.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

MAG AME

Afet sonrasındaki ilk 72 saat, hayat kurtarma açısından en kritik saatlerdir.

Afet sonrasında hayatta kalanların büyük çoğunluğu, ilk 24 saat içinde çevreden yetişen, genellikle eğitimi ve ekipmanı olmayan yakınları ve komşuları tarafından kurtarılan kişilerdir.

Mahalle Afet Gönüllüleri ilk 72 saat içerisinde mahallelerindeki ilk müdahaleyi yaparlar, kriz masasını oluştururlar. Profesyonel yardım geldiğinde onlarla birlikte çalışırlar.

Acil Müdahale Ekibi, Mahalle Afet gönüllüleri'nden oluşan profesyonel bir arama kurtarma ekibidir. Yangın, deprem, sel gibi afetlerin yanısıra, trafik kazaları, su üstü arama ve kurtarma çalışmalarında da yer alır.

Aynı zamanda Temel Afet Bilinci eğitimleri, arama kurarma eğitimleri de veren kurum, şirket, okul, hastane gibi binalar için yangın planları, tahliye planları da hazırlar...