Altin Raxhimi

Journalist, Writer, and Editor in Montreal, Quebec, Canada

Altin Raxhimi

Journalist, Writer, and Editor in Montreal, Quebec, Canada

Read my articles

Jam marrë me gazetari që prej 1992-it, një pjesë të madhe si shoqërues, përkthyes, korrespondent a gazetar për media të ndryshme në anglisht. Tani vonë, kam shkruar artikuj kulturorë për disa revista e shtojca në Shqipëri.

I've been doing journalism since 1992, much of it progressively as fixer, translator, stringer, reporter or editor in different English-language media. Most recently, I've been writing cultural pieces for the press in Albania.

  • Education
    • Harvard University
    • University of Tirana