Arbnor Tefiki

Tetovo

Arbnor Tefiki

Tetovo

Others will write About Me ... :P :P

  • Education
    • Gjimnazi i Tetovës - "Kiril Pejqinoviq"
    • Universiteti Shtetëror i Tetovës (USHT)