Arca SENOL

Bildiklerimden eminim, yaptıklarıma kefilim, gidenlerime vedayım, gelenlerime mihirim.