Javier Argüelles

Vigo, Galicia, Spain

Sempre aberto a novos retos profesionais.

O mundo das Redes Sociais e web-blogs é onde dun tempo a esta parte ando sumerxido.

A organización de Eventos é un campo ben coñecido para min dende hai mais de 15 anos: exposicións, concertos, festivais, mostras, feiras, ...

As Artes Gráficas foron o meu inicio laboral alá polos anos 80, e ainda sigo traballando neste apaixoante sector.

E agora mesmo, pois reciclando e actualizando coñecementos e adquirindo novas capacitacións.