Ariadna Civico Dalmau

Student and Actor in Bellpuig, España

View my portfolio

Estudiant d'educació Infantil i educació Primària a la Universitat de Lleida.

  • #politics
  • #education
  • #astronomy
  • #writing
  • #acting