Ariadna Ramon Baró

Manlleu

Graduada en Llengües aplicades per la Universitat Pompeu Fabra on vaig cursar assignatures de lingüística computacional, terminologia, traducció i correcció, i on vaig adquirir un coneixement profund del català i el castellà, a més de formar-me i millorar les dues llengües complementàries (anglès i llengua de signes catalana). Postgraduada en correcció i assessorament lingüístic per la Universitat Autònoma de Barcelona on he descobert l'interès pel món editorial. Actualment, professora d'anglès a infants d'entre 5 i 9 anys.

Estades a l'estranger per perfeccionar l'idioma i conèixer cultures a: Anglaterra, Escòcia, Estats Units i Canadà.

Interès per la docència d'anglès i per la correcció en català.

  • Education
    • Batxillerat Humanístic. IES Antoni Pous i Argila (Manlleu)
    • Grau en llengües aplicades. Universitat Pompeu Fabra
    • Postgrau en correcció i assessorament lingüístic. Universitat Autònoma de Barcelona