Arjan Toes ¦ Nederland

The Netherlands

Arjan Toes ¦ Nederland

The Netherlands

Visit my website

Willkommen ¦ Welcome ¦ Bienvenue ¦ Bienvenido ¦ Welkom

Arjan Toes welcomes your message (preferably) via the (initial) email address of his domain. However, he regrets that he can not reply (immediately) to all the received information. Nevertheless, Arjan appreciates the communication by (electronic) mail and uses your input to improve the service. In special circumstances please contact him by telephone (as soon as possible).

Arjan Toes verwelkomt uw bericht (bij voorkeur) via het (initiële) e-mailadres van zijn domein. Hij betreurt echter, dat hij niet (meteen) op alle ontvangen informatie kan reageren. Desalniettemin waardeert Arjan de communicatie per (elektronische) post en gebruikt uw inbreng voor een verbetering van de service. Bij bijzondere omstandigheden kunt u beter (zo spoedig mogelijk) telefonisch contact met hem opnemen.