Armel Kitieu

Philadelphia, Pennsylvania, United States

  • Work
    • Houston, Texas
  • Education
    • Wharton Business School