Arnika Tadbir

iran-lorestan-khorramabad

مؤسسه آموزشی پژوهشی آرنیکا تدبیر از سال 85 و با برگزاری دوره های کوتاه مدت فعالیت خود را آغاز نمود اما توجه به امکانات در دسترس، استفاده از اساتید متبحر و متخصص در حوزه¬های مدیریتی، اقتصادی و تجاری با اقبال فراگیری مواجه شد که به همین دلیل اقدام به توسعه¬ی فعالیت¬ها در قالب مؤسسه رسمی آموزشی بصورت تخصصی در حوزه¬ی اقتصادی، مدیریتی، مالی و بازرگانی به شماره ثبت 257 نمود.