Arman Hasanpour

آرمان حسن پور پازواری - دانشجوی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

یک برنامه نویس و علاقه مند به مباحث الکترونیک، سخت افزار و هوش مصنوعی

ساکت، باهوش، مرموز و کسی که می خواهد مثل بقیه نباشد

از تمام من تنها آنچه را خواهی فهمید که من می‌خواهم