ซูรอจุดดีน แดเมาะเล็ง

บาเจาะ,นราธิวาส,ประเทศไทย

สวัสดีครับ
ชื่อ ซูรอจุดดีน แดเมาะเล็ง
จบจาก โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ

สิ่งที่ภาคภูมิใจ ภูมิใจมากที่ได้รู้จักกับเพื่อน ๆ และอาจารย์ที่น่ารักทุก ๆ ท่าน เปรียบเสมือนบ้านใหม่ที่มีแต่ความอบอุ่น การพบกันเป็นเหมือนพรหมลิขิตให้เราทุกคนมาพบกัน

สิ่งที่ชอบ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ เสียสละ

ความเป็นส่วนตัว

ชอบการผจญภัย และ ความท้าทาย

สิ่งที่ไม่ชอบ การรุกราน ความเห็นแก่ตัว ( ทุกคนมีความเห็นแก่ตัวกันทุกคนแต่ว่าจะแสดงออกมามากน้อยต่างกัน )

อุปสรรค
เป้าหมายในการศึกษาขณะนี้ เรียนอย่างไรเพื่อให้ได้ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ การแก้ปัญหา มากที่สุดเพื่อนำไปพัฒนาชุนชุนและ ประเทศชาติครับ

ตัวเองในอนาคต คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักและชื่นชอบ ได้ดูแลบุพการีครับ

  • Work
    • ยังไม่ไดทำงานอีกครับ
  • Education
    • โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ
    • โรงเรียนศิริธรรมวิทยา(มูลนิธิ)