Av. Artion Beqiraj

L. 2, Rr. "A.Goga", P. 823, K.II, Durrës-Albania

E themeluar në vitin 2006, Beqiraj & Associates Law Studio ofron shërbime ligjore, konsulencë juridike dhe përfaqësim në çështjet e së drejtës civile, tregtare, administrative, familjare, të punës, etj. Në bashkëpunim me profesionistë të specializuar, studio siguron edhe shërbime me ekspertizë në fushat financiare, topografike, etj.

Licensuar nga Ministria e Drejtësisë si Ndërmjetës në bazë të Ligjit nr. 10385, datë 24.02.2011 "Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshtjeve", sigurojmë kapacitetin dhe eksperiencën për trajtimin në zgjidhjen jashtëgjyqësore me ndërmjetësim të mosmarrëveshjeve të natyrës civile, tregtare, familjare, të punës dhe penale.

Jeni të mirëpritur të na kontaktoni që të trajtojmë me profesionalizëm dhe korrektësi çështjen Tuaj!

Faleminderit, Av. Artion Beqiraj

  • Work
    • ab.lawstudio@gmail.com