Artis Šults

Piedzimu, dzīvošu mūžigi pagaidām izdodas