Arwa Yousef

Saudia Arabia, Riyadh

خريجة نظم معلومات من جامعة الإمام بالرياض

أُحب الهدوء والترتيب وأتحرى الدقة

التفاؤل، الطموح، الصبر، والإيجابية مفردات تستهويني