Asaf Fadlon

כל השירותים הדרושים עבור כל סוגי המחשבים בבית ובעסק

ייעוץ מפורט ומלא לגבי רכישת מחשבים חדשים, תחזוקה, אבחון תקלות, החלפת רכיבים, שדרוג, גיבוי ושחזור מידע, התקנת ציוד היקפי ומדפסות, הקמת רשתות אלחוטיתיות והדרכת הלקוח