אסף צ'רטקוף

קריית טבעון

  • #אתר"בידיים"
  • #הסדנאהקהילתיתלקיימותבטבעון
  • #טרנזישןטבעון
  • #פרמקלצ'ר
  • Education
    • סמינר הקיבוצים
    • דיפלומה בפרמקלצ'ר (הסמכה: גלעד מרגלית)