asaf marziano

קצת על עצמי

B.a- תואר ראשון פוליטיקה וממשל באוני' בן גוריון

M.a- תואר שני תקשורת פוליטית באוני' בר אילן

בשנים האחרונות הייתי פעיל במספר מיזמים חברתיים

וכיום משקיע הרבה זמן ומאמץ בהקמת העסק הראשון שלי

Social org- בית הניו מדיה למגזר הציבורי

נהיה בקשר

אסף