אשר קשר

Asher_kesher@walla.com 0543337032 גרנדוס 25 רמת גן