Nhọ Vương

Contact Fb & Skype : ashura6594

Chỉ là một người bình thường và yêu KiKuro (=v=)

Cùng yêu thích KiKuro thì hãy pm tui ;;A;;